Opakujeme středoškolskou chemiiicoPosted by:  :  Category: Obecně

Vzpomenete si ještě na to, co nás učili na střední škole v chemii? Říká vám ještě něco periodická tabulka prvků? Uměli byste vyjmenovat prvky, které se v ní nacházejí? Kolik lidí si ještě vzpomene na to, jakou chemickou značku má třeba hořčík? Periodická tabulka je tedy vlastně seznamem prvků seřazených od nejnižšího atomového čísla k nejvyššímu. Kolik prvků ale tedy má? V současnosti se na ní nachází 115 prvků, ale nebylo tomu tak vždy. Historie periodické tabulky začíná někdy v 18. století, kdy bylo známo nějakých 30 prvků. Pro zapamatování značek prvků existují i mnemotechnické pomůcky

.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.